Analytic
Hotline: 08887 08817

Ban hành thông tư hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước quy định rõ về phạm vi nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, điều kiện miễn, giảm lãi, phí, phân loại nợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của Covid-19

Nhiều người mua nhà ở xã hội đang phải trả lãi vay 9%/năm

Từ sau khi kết thúc gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng, đến nay người dân vẫn chưa thể tiếp cận được với những nguồn vốn vay ưu đãi mới để mua nhà, đành chấp nhận vay với lãi suất cao, có dự án nhà ở xã hội người mua phải trả lãi vay lên tới 9%/năm.