Hải Phát Invest quay lại sàn chứng khoán

Dũng Phạm - 09:39, 17/03/2024

TheLEADERHơn 304 triệu cổ phiếu HPX sắp được giao dịch trở lại trên sàn HOSE do công ty đã khắc phục xong vi phạm về công bố thông tin.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu HPX của Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

Trước đó, kể từ ngày 18/9/2023, cổ phiếu HPX đã bị đình chỉ giao dịch do công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Căn cứ tình hình công bố thông tin của Hải Phát Invest trong sáu tháng liên tục kể từ ngày HOSE ra quyết định đình chỉ giao dịch, công ty không vi phạm quy định về công bố thông tin.

Ngày 8/3 vừa qua, Hải Phát Invest đã công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2023 (riêng và hợp nhất) theo quy định. HOSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện đình chỉ giao dịch và giao dịch trở lại toàn thời gian theo quy định.

Trước đó một ngày, Hải Phát Invest cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE báo cáo về việc đã khắc phục xong các nghĩa vụ, đảm bảo đủ điều kiện để cổ phiếu được giao dịch trở lại.

Trong văn bản, công ty trình bày về việc ngành bất động sản bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch Covid và sự trầm lắng của thị trường trong thời gian qua. 

Đồng thời, Hải Phát Invest cho biết việc cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính để triển khai thực hiện dự án, chịu sức ép lớn từ các cổ đông, nhà đầu tư, các khó khăn khi thực hiện cơ cấu nợ, định giá các tài sản đảm bảo đối với khoản vay, phát hành trái phiếu và ảnh hưởng lớn tới tâm lý của hàng trăm nhân viên công ty.

Dự kiến, ngày 18/3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Hải Phát Invest chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức vào 26/4/2024.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo kiểm toán năm 2023, Hải Phát Invest ghi nhận lãi ròng gần 135 tỷ đồng, hồi phục tích cực so với mức lỗ ròng hơn 58 tỷ đồng năm 2022. Qua đó, công ty hoàn thành 112% so với kế hoạch lãi ròng 120 tỷ đồng trong năm 2023

Theo giải trình, Hải Phát Invest cho biết đã tăng số lượng nhà bàn giao cho người mua, tăng doanh thu nên tăng lợi nhuận, đồng thời chuyển nhượng một khoản vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác phát sinh lợi nhuận nên tổng lợi nhuận của công ty mẹ năm 2023 tăng so với năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty con cũng tăng doanh thu bán bất động sản, thu nhập từ chuyển nhượng vốn đầu tư phát sinh lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

Sang năm 2024, Hải Phát Invest đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 105 tỷ đồng. 

Đồng thời, công ty sẽ triển khai thi công các dự án ở Bắc Giang để hoàn thành bàn giao trong tháng 6, dự án ở Cao Bằng bắt đầu thi công giai đoạn II từ tháng 6, đồng thời triển khai các dự án ở Lào Cai và Hòa Bình.