Analytic
Hotline: 08887 08817

Vingroup phát hành cổ phiếu ưu đãi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc trị giá 400 triệu USD

Một quỹ đầu tư thuộc Công ty Quản lý quỹ Hanwha mua 84 triệu cổ phiếu ưu đãi của Vingroup với giá 110.976 đồng.

Điều chỉnh siêu dự án điện khí LNG Hải Lăng

Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng.