Hoàng Anh Gia Lai giảm lỗ đáng kể sau tái cơ cấu

Trần Anh - 12:06, 31/07/2020

TheLEADERLũy kế 6 tháng, Tập đoàn HAGL lỗ sau thuế 132 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với con số 706 tỷ nửa đầu năm ngoái nhờ giảm gánh nặng chi phí lãi vay.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu 647 tỷ đồng, tăng 26% so với mức 512 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm hơn 37%, còn 124,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp được HAGL giảm mạnh. Đặc biệt, công ty ghi nhận 32 tỷ đồng lợi nhuận khác. Cùng kỳ này năm ngoái, HAGL lỗ khác hơn 361 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển đổi mô hình và tái cơ cấu lại tập đoàn.

Nhờ vậy, HAGL chỉ ghi nhận lỗ ròng 64 tỷ đồng trong quý 2/2020, giảm đáng kể so với mức lỗ 727 tỷ đồng cùng kỳ năm trước đó. 

Luỹ kế nửa đầu năm, Công ty ghi nhận 1.483 tỷ doanh thu, tăng trưởng gần 61%. Trong đó, doanh thu tăng mạnh chủ yếu đến từ doanh thu bán trái cây, đạt 1.220 tỷ đồng. Công ty còn lỗ sau thuế 132 tỷ, cải thiện mạnh so với con số 706 tỷ nửa đầu năm ngoái.

Sau khi thoái sạch vốn tại thủy điện, rút khỏi lĩnh vực chăn nuôi bò, bán các công ty bất động sản… AHGL tập trung phát triển mảng chủ lực là cây ăn trái. Tính đến cuối năm 2019, hoạt động kinh doanh của HAGL ngoài cây ăn trái, bầu Đức vẫn còn giữ lại vườn cao su, bệnh viện, bóng đá.

Về tài sản, tính đến cuối quý 2/2020, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng, tăng 2 nghìn tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Dù tài sản lớn, song HAGL gần như không có tiền mặt khi lượng tiền mặt của công ty chỉ khoảng 82 tỷ đồng

Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) đang là nòng cốt của Tập đoàn HAGL với lĩnh vực trồng trột cây ăn trái.

Lũy kế 6 tháng, HAGL Agrico có doanh thu đạt 1.165 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng có lợi nhuận 10,1 tỷ đồng, cải thiện đáng kể nếu so với mức lỗ 752 tỷ đồng của 6 tháng năm 2019.

Doanh thu trái cây đạt 994 tỷ đồng, chiếm hơn 85% tổng doanh thu. Hiện diện tích trồng chuối đạt xấp xỉ 10.000 ha, chiếm khoảng nửa tổng diện tích trồng cây ăn trái của công ty (18.305 ha). 

Báo cáo tại đại hội thường niên, HAGL Agrico cho biết các loại trái cây có giá trị kinh tế cao khác như mít, xoài, bơ, sầu riêng... cũng đến tuổi thu hoạch và sẽ đem lại nguồn thu lớn. Ngoài ra HAGL Agrico còn đang duy trì chăm sóc 31.085 ha cao su.

Dù chuyển biến tích cực, song mức lợi nhuận 10 tỷ đồng nửa đầu năm cũng còn khá nhỏ bé so với chỉ tiêu lợi nhuận 566 tỷ đồng cả năm 2020 mà công ty đề ra.