HSBC: Doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro vì thiếu thông tin chính sách thương mại toàn cầu

Quỳnh Chi - 11:17, 24/05/2018

TheLEADERTheo nhận định của HSBC, việc các doanh nghiệp thiếu thông tin về các hiệp định và các chính sách thương mại đặt họ vào nhiều rủi ro bỏ lỡ các cơ hội phát triển đáng kể ở phạm vi quốc tế.

HSBC: Doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro vì thiếu thông tin chính sách thương mại toàn cầu
Các doanh nghiệp thường xem nhẹ các chính sách của các thị trường ở xa khu vực.

Có một thực tế là hiện nay phần lớn các doanh nghiệp dường như bỏ qua hoặc đánh giá thấp tác động của một số chính sách quan trọng có thể ảnh hưởng lên hoạt động của họ, đặc biệt khi các chính sách này thuộc các thị trường ở xa khu vực của mình.

Một báo cáo mới đây của ngân hàng HSBC cho thấy, chỉ có 31% các doanh nghiệp Việt Nam cho rằng môi trường chính sách tại châu Âu có ảnh hưởng tích cực lên doanh nghiệp của họ trong khi 66% cho rằng không ảnh hưởng.

Tương tự, 31% doanh nghiệp Việt cho rằng môi trường chính sách tại Mỹ có ảnh hưởng tích cực và 60% cho rằng không liên quan trong khi châu Âu và Mỹ là hai thị trường quan trọng đối với các nhà xuất khẩu tại Việt Nam. 

Ngoài ra, 74% doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) không ảnh hưởng lên hoạt động kinh doanh của họ. 

Từ thực tế này, HSBC đánh giá rằng các doanh nghiệp có khả năng bỏ lỡ những cơ hội quan trọng sẵn có tại các thị trường xa hơn ngoài các thị trường láng giềng khi họ chỉ tập trung vào các chính sách thương mại ở phạm vi khu vực và thiếu thông tin về môi trường chính sách thương mại toàn cầu. 

"Việc các doanh nghiệp thiếu thông tin về các hiệp định và các chính sách thương mại đặt họ vào nhiều rủi ro bỏ lỡ các cơ hội phát triển đáng kể ở phạm vi quốc tế", HSBC nhìn nhận.

Ngân hàng đến từ nước Anh nhận định, mặc dù nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, xem việc mở rộng ra thị trường mới là cách quan trọng để tăng trưởng kinh doanh, nhiều trong số họ có thể sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh nếu không nhận ra các chính sách thương mại đang thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu như thế nào, và cơ hội dành cho họ nằm ở đâu trong những năm tới. 

Theo đó, các doanh nghiệp thường hiểu rõ tác động tích cực của các chính sách ở các thị trường và khu vực gần hơn. 

Cụ thể, "con đường và vành đai" của Trung Quốc và ASEAN 2025 là hai chính sách nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp với tỉ lệ 59% và 56% tương ứng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. 

74% doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng ASEAN 2025 có tác động tích cực lên doanh nghiệp của họ và chỉ 26% cho rằng không có ảnh hưởng. 

Một nửa doanh nghiệp tham gia khảo sát tại Việt Nam cho rằng, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) liên quan đến doanh nghiệp của mình và 63% doanh nghiệp Việt Nam cho biết CPTPP có ảnh hưởng tích cực đối với doanh nghiệp của họ trong khi 35% cho rằng không ảnh hưởng. 

Để có thể tận dụng được các cơ hội phát triển được khai thác từ tự do hóa thương mại, kiểm soát tốt hơn các chi phí chuỗi cung ứng và duy trì được lợi thế cạnh tranh, HSBC cho rằng, các doanh nghiệp cần có sự hiểu biết tốt hơn về toàn cảnh các chính sách thương mại trên toàn cầu và các chính sách, hiệp định khác nhau sẽ ảnh hưởng lên doanh nghiệp của họ như thế nào. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần thiết tham gia vào các cuộc tranh luận nhằm bảo vệ các thị trường mở và các chính sách ủng hộ nền thương mại toàn diện và bền vững tại thời điểm mà chính sách bảo hộ đang tiếp tục diễn ra.