[Infographics] Những quốc gia và doanh nghiệp đầu tư nhiều nhất vào R&D

Nguyễn Ngọc - 13:38, 17/10/2017

TheLEADERĐâu là những quốc gia và doanh nghiệp đầu tư nhiều nhất cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) và đâu sẽ là những kết quả đạt được sau quá trình đó?

[Infographics] Những quốc gia và doanh nghiệp đầu tư nhiều nhất vào R&D
Đầu tư vào hoạt động R&D yêu cầu nhiều thời gian và tiền bạc. Photo: Statista

Để phát triển, nhiều công ty không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc mua những công ty khởi nghiệp thông qua M&A (mua bán và sáp nhập) để nhận được những ý tưởng mới.

Đối với nhiều công ty khác, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển R&D được xem là một trong những cách giải quyết mang tính dài hạn nhưng lại tiêu tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc.

Infographic dưới đây điểm tên những quốc gia và những công ty chi tiêu "mạnh tay nhất" cho R&D.