Analytic
Hotline: 08887 08817

IFC cung cấp khoản vay 70 triệu USD cho công ty logistics Việt Nam

Khoản vay này sẽ giúp ITL Corp, một trong những công ty kho vận nội địa hàng đầu tại Việt Nam, chuyển đổi và tăng trưởng thông qua việc bổ sung tài sản, phát triển kho bãi và cơ sở vật chất mới.

Mitsubishi Logistics mua 13,63% cổ phần Indo Trans Logistics

Indo Trans Logistics là là đơn vị logistics tư nhân hàng đầu Việt Nam cung cấp đầy đủ mọi loại hình logistics, dịch vụ kho bãi với hệ thống đạt tiêu chuẩn quốc tế trải dài khắp Việt Nam và có diện tích hơn 300.000m2.