Analytic
Hotline: 08887 08817

Làm một việc nhỏ thật lớn

Liên quan đến việc chiến lược phát triển một startup, ông Hùng Đinh, CEO DesignBold, đồng thời là sáng lập quỹ VIC Partners - một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung hỗ trợ các startups ở giai đoạn đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á, đã đầu tư vào nhiều startup như TopCV, ColorMe, HappySkin, WisePass... có một bài chia sẻ về chiến lược phát triển của startup giai đoạn đầu khá thú vị.

CEO DesignBold: Xuất quân sai thời điểm có thể giết chết startup của bạn

CEO DesignBold cho rằng, các nhà khởi nghiệp không bao giờ được đánh giá thấp yếu tố thời điểm - vốn vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định khi startup.

Làm việc từ xa không đơn giản là mang máy tính về nhà làm việc

Mô hình làm việc từ xa đòi hỏi ý thức tự giác của nhân viên rất lớn. Về phía lãnh đạo đòi hỏi tư duy quản lý, đánh giá nhân viên cũng thay đổi, không phải quản lý theo thời gian làm việc hàng ngày mà tập trung vào OKR, KPI và chất lượng làm việc.