Analytic
Hotline: 08887 08817

Mia.vn nhận vốn đầu tư từ Skylink Group

Skylink Group đồng thời sẽ hỗ trợ chuyển đổi số và chiến lược phát triển thị trường bán lẻ của Mia.vn giai đoạn 5 năm (2022 - 2027) trong ngành bán lẻ vali, túi xách tại Việt Nam.