Moody’s công bố xếp hạng của 8 ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngọc Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERTheo kết quả xếp hạng của Moody’s ngày 3/5/2017 đối với 8 NHTM, triển vọng đối với chỉ tiêu tiền gửi bằng nội tệ, chỉ tiêu nhà phát hành bằng nội tệ và ngoại tệ của các NHTM này cũng đã được thay đổi từ mức Ổn định lên mức Tích cực.

Moody’s công bố xếp hạng của 8 ngân hàng thương mại Việt Nam

Kết quả này chịu tác động từ việc Moody’s giữ nguyên xếp hạng của nền kinh tế Việt Nam ở mức B1, đồng thời nâng triển vọng Việt Nam từ Ổn định lên Tích cực như đã thông báo ngày 28/4. Bởi tín nhiệm của quốc gia có tác động lớn tới đánh giá của Moody’s về khả năng trợ giúp của Chính Phủ đối với các NHTM trong những thời điểm khó khăn.

Thêm vào đó, xếp hạng đánh giá này còn dựa vào kỳ vọng của Moody’s như: Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dồi dào, được tăng cường bởi cải cách kinh tế đang được tích cực thực hiện, sẽ tiếp tục đa dạng hóa nền kinh tế và thúc đẩy các hoạt động kinh tế so với các quốc gia có cùng mức xếp hạng tín nhiệm; Sự ổn định vĩ mô và môi trường bên ngoài sẽ tiếp tục được giữ vững; Kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và môi trường vĩ mô ổn định sẽ giúp duy trì nợ Chính phủ ở mức hiện tại.

Kết quả đánh giá chi tiết của từng NHTM theo thứ tự ABC do Moody’s công bố như sau: