Analytic
Hotline: 08887 08817

Chủ tịch Masso Group: Nhân sự cao cấp trong hay ngoài - Tùy lúc, tùy duyên!

Diễn đàn quản trị - 13:00, 31/08/2017

Bối cảnh trong một doanh nghiệp cụ thể cũng lúc này lúc khác, chiến lược tuyển dụng nhân lực cao cấp theo đó cũng thay đổi, nội lực hay ngoại nhập đều đúng với từng thời điểm của nó,

Trần Xuân Hải, CEO Công ty Missionizer: Đào tạo hay mua nhân tài?

Diễn đàn quản trị - 07:05, 31/08/2017

Đào tạo từ dưới lên, hay tìm từ bên ngoài, là hai con đường mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để có đội ngũ nhân sự. Tuy nhiên, chọn cách nào để có hiệu quả cao nhất lại vẫn luôn là bài toán khó đối với người đứng đầu doanh nghiệp.

CEO Lâm Bình Bảo: Đâu là 'sức mạnh bóng tối' của doanh nghiệp?

Diễn đàn quản trị - 07:20, 30/08/2017

Bóng tối của doanh nghiệp là mối quan hệ giữa các nhân viên nằm ngoài hệ thống chính thống. Đó là đấu trường mà các thành viên theo đuổi mục đích riêng của mình, là mong muốn chiến thắng, cạnh tranh nội bộ, ước muốn học hỏi...

Ở tầm chiến lược, doanh nghiệp phải chấp nhận sự thay đổi ngay từ ban đầu

Diễn đàn quản trị - 13:05, 29/08/2017

Các doanh nghiệp Việt cần phải chuẩn bị cho tổ chức của mình văn hóa đổi mới sáng tạo, chấp nhận sự thay đổi ngay từ ban đầu và ở tầm chiến lược chứ không đợi đến khi bị áp lực cao mới chịu thay đổi.

Doanh nhân Bùi Hải An: Khi nào cần ”thay máu” nhân sự?

Diễn đàn quản trị - 08:00, 28/08/2017

Mô hình tuyển dụng nhân sự với các loại hình doanh nghiệp, tập đoàn theo cách nào là phù hợp, như thế nào để tạo được động lực phát triển và giúp doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững?

Chủ tịch ValueCorp: 'Nhân sự phải phù hợp với môi trường kinh doanh thay đổi'

Diễn đàn quản trị - 11:55, 25/08/2017

Từ kinh nghiệm thực tiễn chúng ta thấy rằng tầm nhìn, chiến lược, văn hóa công ty chính là gương phản chiếu tầm nhìn, chiến lược và thậm chí cả cá tính của người đứng đầu. Chính sách nhân sự đương nhiên nằm trong số đó.