Nhiều dự án thủy điện tại Lào Cai vẫn chưa được duyệt

Thái Bình - 18:28, 31/10/2020

TheLEADERNăm dự án thủy điện tại tỉnh Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản xin ý kiến Chính phủ từ cuối năm 2019 nhưng chưa được chấp thuận.

Nhiều dự án thủy điện tại Lào Cai vẫn chưa được duyệt
Nhiều dự án thủy điện sẽ phải thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định 83

Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp.

Nhằm thực hiện Nghị định 83 đúng quy định, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố một số nội dung như sau: Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị định bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; Chỉ đạo các sở ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại nghị định này.

Đáng chú ý, về xử lý đối với các dự án đã và đang trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương.

Căn cứ quy định tại Nghị định 83, đối với dự án đã được các bộ ngành cho ý kiến, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổng hợp, trình Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP) trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải thực hiện lại thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Nghị định 83.

Theo đó, ngoại trừ trường hợp số ít các dự án được Chính phủ chấp thuận chủ trương, rất nhiều dự án vẫn đang phải chờ phê duyệt. Đơn cử, tại tỉnh Lào Cai, ghi nhận 5 dự án thủy điện công suất nhỏ đang chờ Thủ tướng phê duyệt (những trường hợp này phải thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định 83 nêu trên).

Các dự án gồm: Thủy điện Yên Hà (11,02ha rừng sản xuất), thủy điện Nậm Khóa 1-2 (5,2ha rừng tự nhiên), thủy điện Pờ Hồ (45,64ha rừng sản xuất, công suất 13,2MW), thủy điện Nậm Cang 1A (4,27ha rừng tự nhiên, 10MW), thủy điện Suối Chút 1 (3,75ha rừng tự nhiên, 1,2MW).

Được biết, về 5 dự án thủy điện này, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản xin ý kiến Chính phủ từ cuối năm 2019 nhưng chưa được chấp thuận.