Nhóm cổ đông AVG đặt cọc 450 tỷ để hủy hợp đồng với MobiFone

Hoàng Hoa - 18:06, 13/03/2018

TheLEADERTheo thỏa thuận MobiFone sẽ nhận được số tiền lớn hơn số tiền đã thanh toán cho nhóm cổ đông cũ của AVG.

Chiều ngày 13/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thông tin báo chí về việc đồng ý chấm dứt hợp đồng MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Cơ quan này cho biết, ngày 12/3/2018, nhóm cổ đông chuyển nhượng AVG và Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc MobiFone đã họp, trao đổi về việc chấm dứt Hợp đồng và thống nhất các nguyên tắc. 

Theo đó nhóm cổ đông và MobiFone thống nhất việc chấm dứt hợp đồng. Đồng thời MobiFone hoàn trả lại toàn bộ cổ phần AVG cho nhóm cổ đông và nhóm cổ đông hoàn trả lại đầy đủ số tiền MobiFone đã thanh toán cộng với tiền lãi và các chi phí liên quan.

Các nội dung chi tiết và trình tự thực hiện, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, thông báo của Bộ viết.

Thông tin từ MobiFone cùng ngày cho biết, hai bên đang xúc tiến việc huỷ bỏ hợp đồng thỏa thuận mua bán cổ phần theo các quy định pháp luật. Theo thỏa thuận hai bên, nhóm cổ đông AVG đã đặt cọc số tiền gần 450 tỷ đồng để cam kết thực hiện việc hủy hợp đồng. 

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng, trong điều kiện Hợp đồng MobiFone mua 95% cổ phần AVG chưa thực hiện xong, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo MobiFone làm việc với nhóm cổ đông chuyển nhượng cổ phần AVG để đàm phán chấm dứt hợp đồng  với nguyên tắc thu hồi đầy đủ số vốn và MobiFone đã bỏ ra.

Bên cạnh đó, do việc thanh tra nên MobiFone chưa thực hiện thanh toán nốt 5% giá trị chuyển nhượng theo đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng. 

Vì vậy, trong trường hợp MobiFone không chấp thuận việc chấm dứt hợp đồng thì nhóm cổ đông có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và MobiFone có thể bị phạt tới 8% giá trị hợp đồng, điều này được cho là không có lợi cho MobiFone.

Do đó, việc MobiFone và nhóm cổ đồng thống nhất chấm dứt hợp đồng là giải pháp tối ưu, đúng quy định pháp luật, đảm bảo thu hồi đầy đủ vốn mà MobiFone đã đầu tư, không làm thất thoát vốn của MobiFone, của nhà nước.

Cũng trong sáng nay, ngày 13/3/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trao đổi với Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái để thông báo báo về những diễn biến mới của sự việc này.