Những ưu tiên tài chính giúp Việt Nam ‘vượt bão’ Covid

Phương Anh - 15:33, 08/01/2022

TheLEADERTheo dự kiến, Bộ Tài chính sẽ phân bổ, bố trí hàng vạn tỷ đồng nhằm chủ động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, cùng với phục hồi và phát triển kinh tế.

Hàng vạn tỷ đồng đối phó đại dịch, phục hồi kinh tế

Trao đổi với báo chí nhân dịp đầu năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá, trong thời gian tới, dịch Covid-19 vẫn sẽ tác động lớn tới phục hồi và phát triển của doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.

Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với số tiền 291.000 tỷ đồng, trong đó 240.000 tỷ từ chính sách tài khóa.

Để đảm bảo sẵn sàng nguồn lực chống dịch, ông Phớc cho biết, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Quốc hội bố trí 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên thuộc lĩnh vực y tế từ nguồn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2022 cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bộ cũng bố trí 20,5 nghìn tỷ đồng dự phòng NSTW (khoảng 2,5% tổng chi NSTW), tăng 3.000 tỷ đồng (17,14%) so với dự toán năm 2021. Cùng với đó, bố trí 1,7 nghìn tỷ đồng chi dự trữ quốc gia, tăng 500 tỷ đồng so với dự toán năm 2021.

Những ưu tiên tài chính giúp Việt Nam ‘vượt bão’ Covid
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Ông Phớc cho biết, các khoản trên nhằm chủ động nguồn lực phòng, chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ trọng yếu khác.

Ngoài ra, trong năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm, cắt giảm chi của NSTW năm 2021 cho dự phòng NSTW để chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

“Trong quá trình điều hành ngân sách, tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh phát sinh, Bộ Tài chính sẽ sử dụng các nguồn lực NSTW nêu trên, kết hợp với các nguồn dự phòng, dự trữ tài chính, các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phương để bảo đảm các nhu cầu phát sinh”.

“Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính sẽ trình cấp thẩm quyền rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chậm phân bổ, chậm thực hiện trong năm, lùi, giãn, hoãn các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết... của các cấp ngân sách để ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội”, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Những ưu tiên giúp Việt Nam ‘vượt bão’ Covid-19

Để ứng phó với diễn biến dịch phức tạp trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết một số ưu tiên cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới như sau.

Thứ nhất, bám sát diễn biến và tác động của dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, kịp thời đề xuất các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách phù hợp; tổ chức thực hiện thành công các giải pháp tài khóa và phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả với chính sách tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo phê duyệt của cấp thẩm quyền.

Đây là ưu tiên trước mắt của nền kinh tế cũng như của ngành tài chính.

Thứ hai, tập trung thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử, áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2022; tăng cường thực hiện tài chính số, tạo môi trường thuận lợi, giảm chi phí, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.

Đồng thời, tăng cường quản lý thu, nhất là thu hoạt động thương mại điện tử, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công.

Thứ ba, quản lý chi ngân sách Nhà nước (NSNN) hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch; các chính sách an sinh xã hội; các đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội.

Thứ tư, tiếp tục rà soát để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính - ngân sách, bảo đảm thống nhất, minh bạch; cùng với nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật NSNN để đổi mới cơ chế phân cấp NSNN, tăng cường vai trò chủ đạo của NSTW.

Thứ năm, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách, nợ công, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn vay; chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định của pháp luật; bảo đảm các chỉ tiêu an toàn nợ công; an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia.

Thứ sáu, quản lý các thị trường tài chính, chứng khoán phát triển ổn định, an toàn phát huy hiệu quả vai trò huy động vốn cho NSNN và cho nền kinh tế; tiếp tục mở cửa theo lộ trình cam kết.

Cuối cùng, người đứng đầu Bộ Tài chính khẳng định sẽ nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý tài chính; tổ chức sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở các hệ thống cơ quan quản lý tài chính công trọng yếu.