PVFCCo tăng trưởng ấn tượng

Khôi Vũ - 10:07, 10/07/2024

Tổng sản lượng tiêu thụ kinh doanh phân bón và hóa chất của Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo) trong 6 tháng đầu năm 2024 đều vượt kế hoạch và tăng trưởng từ 5 - 20% so cùng kỳ 2023.

PVFCCo tăng trưởng ấn tượng
PVFCCo tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu

Cụ thể, tổng sản lượng kinh doanh phân bón ước đạt 694,4 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 106% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm. Tổng sản lượng kinh doanh hóa chất của PVFCCo ước đạt 63,6 nghìn tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 108% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Có được sự tăng trưởng tốt trong tiêu thụ như trên là do PVFCCo duy trì nhịp sản xuất an toàn, ổn định cũng như liên tục mở rộng thành công các sản phẩm, thị trường mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, PVFCCo sản xuất khoảng 553 ngàn tấn phân bón và hóa chất, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, việc tích cực phát triển thêm các dòng sản phẩm NPK mới, như NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE chuyên dùng cho mía đường, cây ăn trái, giúp lượng tiêu thụ NPK Phú Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 80 nghìn tấn, tăng 12% so cùng kỳ năm 2023, mặc dù điều kiện thị trường năm nay có nhiều thách thức hơn như khô hạn, xâm nhập mặn kéo dài, làm chậm mùa vụ và sức tiêu thụ phân bón.

PVFCCo cũng đạt tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu, với sản lượng xuất khẩu urê đạt gần 100 nghìn tấn, tăng 50% so cùng kỳ năm 2023, giá xuất khẩu ure bình quân của PVFCCo cũng tăng hơn 8% so năm 2023.

Đặc biệt, mặt hàng ure xuất khẩu của PVFCCo được khách hàng quốc tế đánh giá rất cao do đáp ứng được các tiêu chuẩn đặc thù, khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, và linh hoạt đáp ứng thời gian giao hàng.

Trong 6 tháng cuối năm, PVFCCo sẽ cung ứng khoảng trên 650 nghìn tấn phân bón và hóa chất các loại, tiếp tục phát triển thêm các dòng sản phẩm mới và các thị trường quốc tế nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch cả năm 2024.

Một số chỉ tiêu KH chính trong năm 2024 của PVFCCo

PVFCCo tăng trưởng ấn tượng