Analytic
Hotline: 08887 08817

Vietnam Airlines sắp bán 'gà đẻ trứng vàng' Skypec

Vietnam Airlines đang lên kế hoạch chuyển nhượng bớt các công ty con để bù đắp cho khoản lỗ lũy kế hàng chục nghìn tỷ đồng, nhằm mục tiêu thoát án hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE.