Analytic
Hotline: 08887 08817

Ứng dụng SoBanHang nhận đầu tư 1,5 triệu USD

SoBanHang tự tin giúp cửa hàng tạp hoá, tiểu thương cạnh tranh với các mô hình lớn hơn như siêu thị và cửa hàng tiện lợi khi các biện pháp giãn cách được gỡ bỏ.