Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup SoBanHang tiếp tục nhận đầu tư 2,5 triệu USD

SoBanHang hiện được tải xuống nhiều bởi các chủ thể kinh doanh trên sàn TMĐT, với nỗ lực tận dụng tối đa nguồn lực từ các doanh nghiệp và nhà buôn địa phương.

Người bạn của hơn 200.000 chủ cửa hàng nhỏ khắp Việt Nam

Ngoài sứ mệnh hiện đại hóa giải pháp bán hàng cho các chủ cửa hàng nhỏ, đặt khách hàng là trọng tâm, thì một trong những giải pháp giúp thúc đẩy sự phát triển của Sổ Bán Hàng chính là Amazon Web Services (AWS).

Ứng dụng SoBanHang nhận đầu tư 1,5 triệu USD

SoBanHang tự tin giúp cửa hàng tạp hoá, tiểu thương cạnh tranh với các mô hình lớn hơn như siêu thị và cửa hàng tiện lợi khi các biện pháp giãn cách được gỡ bỏ.