Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 22 - 27/5

Ngọc Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERTrong tuần 22 - 26/5, có 9 công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2017 (trong đó có 2 công ty tổ chức lần 2) và 1 công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016 - 2017.

Ngày 22/5:

- Là ngày giao dịch không hưởng quyền của 2 mã chứng khoán là BED, SFC. Đặc biệt với mã SFC trên sàn HSX đây là trả cổ tức đợt 2 năm 2016.

- Ngày giao dịch đầu tiên của 6.730.000 cổ phiểu QNC niêm yết bổ sung trên sàn HNX.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của cổ phiếu HTL.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần 2 của cổ phiếu OGC.

Ngày 23/5:

- Là ngày đăng ký cuối cùng của 2 mã chứng khoán là BED, SFC.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu OPC, trả cổ tức đợt 2/2016.

Ngày 24/5:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của mã cổ phiếu ACL.

Ngày 25/5:

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016 - 2017 của mã cổ phiếu SBT.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của mã cổ phiếu SCD.

Ngày 26/5:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của 2 mã cổ phiếu BBC, IJC, GMD.

- Hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (Mã CK: PVR). và CTCP Điện tử Bình Hòa (Mã CK: VBH), CTCP Hưng Đạo Container (Mã CK: HDO).

- Ngày giao dịch đầu tiên của 32.485.000 cổ phiếu TCD.

Ngày 27/5:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của mã cổ phiếu EMC.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần 2 của mã cổ phiếu GIL.