Thế Giới Di Động đạt doanh thu gần 1 tỷ USD sau 4 tháng

Minh An - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERGần 2.000 siêu thị Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Bách Hóa xanh đã được mở tính đến tháng 4/2017

Thế Giới Di Động đạt doanh thu gần 1 tỷ USD sau 4 tháng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vừa công bố doanh thu 4 tháng đầu năm đạt 20.729 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm ngoài doanh thu đã tăng trưởng 62%. Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hơn 63 nghìn tỷ đồng và hiện đã hoàn thành 33% kế hoạch.

Hệ thống Thegioididong.com mang lại 11.823 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với cùng kỳ. Còn chuỗi DienmayXanh.com đạt mức doanh thu 8.694 tỷ đồng, tăng 148%. 

Chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh đạt mức 212 tỷ đồng với 85 điểm bán hàng đã được mở.

Lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm 2017 của Công ty đạt 723 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2016 và hoàn thành 33% kế hoạch cả năm.

Báo cáo cập nhật số siêu thị Thegioididong.com đã tăng lên 1.444 điểm sau khi được mở thêm 190 siêu thị trong 4 tháng đầu năm.

Tương tự, 102 siêu thị DienmayXanh.com đã được mở mới nâng tổng số siêu thị này trên cả nước lên 358.