Thêm 13,25 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam

An Nhiên - 11:02, 26/09/2018

TheLEADERTính đến ngày 20/9/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 13,25 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần vào Việt Nam đạt 25,37 tỷ USD, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đó, có 2.182 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 14,1 tỷ USD, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2017 và 841 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,5 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước có 5.275 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,7 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ 2017.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN) kể cả dầu thô đạt 127,8 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 71,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 126,1 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,5% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu đạt 104,1 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 60% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung, khu vực ĐTNN xuất siêu 23,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 21,9 tỷ USD không kể dầu thô.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của nhà ĐTNN. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, đứng thứ ba là hoạt động bán buôn, bán lẻ.

Hết Quý 3, nhà đầu tư ngoại đã rót 13,25 tỷ USD vào Việt Nam

Theo đối tác đầu tư, có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản đứng thứ nhất, Hàn Quốc đứng thứ hai và Singapore đứng vị trí thứ ba.

Hết Quý 3, nhà đầu tư ngoại đã rót 13,25 tỷ USD vào Việt Nam 1

Theo địa bàn đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất, theo sau là TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hết Quý 3, nhà đầu tư ngoại đã rót 13,25 tỷ USD vào Việt Nam 2