Analytic
Hotline: 08887 08817

FPT đồng hành cùng Thiên Long chuyển đổi số

Đây là dự án đánh dấu sự tăng tốc mạnh mẽ của Thiên Long trong việc hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số đã được Thiên Long và FPT cùng nhau xây dựng trước đó.

'Tam giác đều' của Chủ tịch Thiên Long Cô Gia Thọ

Đầu tư vào các xu hướng cần thiết và đầu tư tới nơi tới chốn nhưng ông Cô Gia Thọ rất căn cơ trong việc chấp nhận “chặt bớt một cánh tay” khi có rủi ro để giữ được định hướng phát triển bền vững đã đặt ra ngay từ ban đầu.

Tương lai mở cho thị trường âm thanh số Việt Nam

Các nền tảng âm thanh số tại Việt Nam như Soundio, Fonos, Voiz FM đều ghi nhận tốc tăng trưởng thần tốc và kì vọng vào việc người dùng trả tiền cho các nội dung âm thanh có bản quyền sẽ ngày một tăng lên.