Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước thu về gần 16.000 tỷ đồng

Minh An - 15:20, 27/09/2017

TheLEADERKhoản thoái vốn khỏi Vinamilk của SCIC đóng góp lớn nhất trong nguồn thu thoái vốn nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2017.

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước thu về gần 16.000 tỷ đồng
Phó Cục trưởng Đặng Quyết Tiến. Ảnh: MOF

Tin từ Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, hoạt động thoái vốn nhà nước thu về gần 16.000 tỷ đồng.

Trong số này, đóng góp lớn nhất là khoản thoái vốn của SCIC tại Vinamilk thu về 11.186 tỷ đồng diễn ra cuối năm 2016 nhưng được ghi nhận trong năm 2017.

Cũng theo Cục Tài chính doanh nghiệp, lũy kế 9 tháng đầu năm, đã có 34 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, bao gồm một số doanh nghiệp lớn như Becamex, Tổng công ty Sông Đà, IDICO.

Tổng giá trị thực tế của 34 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 80.636 tỷ đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 20.881 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt thì vốn điều lệ của 34 đơn vị là 25.873 tỷ đồng.

Trong đó nhà nước nắm giữ 12.646 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.941 tỷ đồng, bán cho người lao động 205 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 20 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 5.060 tỷ đồng.

Tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước quy mô lớn, tiến trình cổ phần hóa đang được đẩy mạnh như: Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam, các Tổng công ty phát điện 1, 2 3; Công bố giá trị doanh nghiệp tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil)

Theo ông Đặng Quyết Tiến, việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm, chưa đạt được tiến độ, kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân như: Đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn là các doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp, cần sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, đầu tư tốt nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý, kiểm toán nhà nước trước khi công bố giá trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một số Lãnh đạo DNNN vẫn còn tư tưởng e ngại, chưa quyết liệt, sợ trách nhiệm trong triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn.