Thủ tướng cho ý kiến về nhân sự Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng đặc khu kinh tế

Tiêu Phong - 18:04, 23/10/2017

TheLEADERThủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư bổ sung thêm nhiều nội dung liên quan đến nhân sự, việc sử dụng con dấu, quy chế họp... của Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Thủ tướng cho ý kiến về nhân sự Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng đặc khu kinh tế
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Người làm báo

Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư tại tờ trình ngày 30/8/2017 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ này hoàn chỉnh dự thảo theo hướng bổ sung một số nội dung.

Đối với dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Bổ sung Phó chủ tịch Quốc hội làm Phó trưởng ban (Bộ Kế hoạch và đầu tư xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định), đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (không bổ sung Ủy ban Dân tộc là ủy viên Ban chỉ đạo)

Ủy viên Ban chỉ đạo phải là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh (trừ một số cơ quan như: Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao).

Đối với quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Thủ tướng yêu cầu bổ sung một số quy định, gồm: Khi họp Ban chỉ đạo, ủy viên vắng mặt phải báo cáo Trưởng ban chỉ đạo và cử người đi thay;

Cần có quy định về mời tham dự họp Ban chỉ đạo đối với những nội dung liên quan đến Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và cơ quan liên quan (không tham gia Ban chỉ đạo).

Về sử dụng con dấu: Ban chỉ đạo không sử dụng con dấu riêng. Trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Phó trưởng ban, Ủy viên thường trực và các Ủy viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo, làm nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và hoàn thành dự thảo Quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính đặc biệt, trình Thủ tướng quyết định.

Theo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV vừa khai mạc sáng 23/10, dự kiến chiều ngày 10/11 tới Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật này.

Dự kiến chiều 22/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Cùng ngày Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.