Analytic
Hotline: 08887 08817

Hội đồng đối tác an toàn TikTok Việt Nam tổ chức hội thảo lần thứ 2

Để củng cố cam kết an toàn cho người dùng trực tuyến, TikTok và Hội đồng Đối tác An toàn đã kỷ niệm Ngày An toàn Internet với chủ đề "Better Me Better Internet" (#BetterMeBetterInternet). Đây là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm quảng bá an toàn trực tuyến trên 14 quốc gia và khu vực của TikTok

Mạng xã hội 500 triệu người dùng gia nhập thị trường Việt Nam

Bytedance, công ty đứng sau thành công của mạng xã hội TikTok được định giá 75 tỷ USD, vượt qua cả ứng dụng gọi xe Uber đã thành lập Trung tâm An toàn để hỗ trợ người dùng trong nước.