Analytic
Hotline: 08887 08817

Chi phí kinh doanh ở Việt Nam hấp dẫn trong khu vực

Theo báo cáo của TMX, Việt Nam hiện là một trong những thị trường có chi phí vận hành bình quân thấp nhất trong khu vực, chỉ cao hơn Campuchia và Myanmar.

Sự bùng nổ của thương mại điện tử tạo đòn bẩy để chuỗi cung ứng phát triển bền vững

Đại dịch COVID-19 là đòn bẩy cho sự bùng nổ của thương mại điện tử (hay E-commerce) và có ảnh hưởng lớn tới sự thay đổi phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp. Đại dịch cũng làm thay đổi thói quen mua sắm của khách hàng và tạo nên sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường bán lẻ.

Giải bài toán phục hồi kinh doanh sau đại dịch

Đầu tư vào mô hình bán hàng đa kênh đang trở thành ưu tiên hàng đầu của 76% lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và 46% lãnh đạo doanh nghiệp Đông Nam Á sau đại dịch Covid-19.