TP.HCM muốn nhà riêng lẻ được xây tầng hầm

Hứa Phương - 14:57, 12/06/2024

TheLEADERNhà của cá nhân, hộ gia đình được xây dựng tối đa một tầng hầm nhưng không dùng làm phòng ở.

TP.HCM muốn nhà riêng lẻ được xây tầng hầm
P.HCM kiến nghị nhà riêng lẻ được xây tầng hầm. Ảnh Hoàng Anh

Sở Quy hoạch kiến trúc vừa gửi UBND TP.HCM để báo cáo Bộ Xây dựng về quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm trên địa bàn.

Theo đó, sở đề nghị bổ sung nội dung quản lý xây dựng công trình có tầng hầm trong quy chế quản lý kiến trúc TP.HCM và quản lý quy hoạch không gian ngầm cho các đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000.

Cụ thể, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân sẽ được phép xây tối đa một tầng hầm để xe hoặc kỹ thuật mà không bố trí phòng để ở và chức năng khác.

Công trình xây dựng thuộc trường hợp phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được xây tối đa một tầng hầm trên cơ sở có ý kiến thống nhất của các sở ngành liên quan.

Các dự án có từ hai tầng hầm trở lên, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng phải phù hợp với quy định quản lý quy hoạch không gian ngầm của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 hoặc đồ án quy hoạch chung xây dựng không gian ngầm TP.HCM.

Với dự án đầu tư xây dựng công trình có tầng hầm mang tính cấp bách, UBND TP.HCM đề xuất cho phép điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, làm cơ sở lập quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng.

TP.HCM kỳ vọng, nội dung bổ sung nhằm làm cơ sở giải quyết cấp giấy phép xây dựng công trình có tầng hầm hoặc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng.

Bởi vì, đồ án quy hoạch chung TP.HCM được Thủ tướng phê duyệt năm 2010 hiện đang là cơ sở để lập, phê duyệt quy hoạch phủ kín phân khu trung tâm hiện hữu 930ha với 600 đồ án nhưng không bao gồm không gian ngầm.

Còn đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã đưa nội dung quy hoạch không gian ngầm vào nhưng chỉ mới ở giai đoạn hoàn thiện.

Trong khi từ năm 2004 đến quý I/2024 trên địa bàn TP.HCM đã cấp giấy phép xây dựng cho 1.600 công trình có tầng hầm (riêng quận 1 có 642 công trình) cho công trình công cộng, trung tâm thương mại, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở riêng lẻ,...