Vay nợ tài chính của FLC tiếp tục giảm trong quý 3

Lam Giang - 14:30, 01/11/2022

TheLEADERViệc cơ cấu nợ vay hiệu quả giúp các khoản vay và nợ thuê tài chính của FLC trong cuối quý 3 giảm mạnh trên 1.188 tỷ so với thời điểm đầu năm, giúp giảm gánh nặng lãi vay cho doanh nghiệp.

Tập đoàn FLC (mã: FLC) vừa công bố báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022.

Trích lập dự phòng hàng trăm tỷ cho đơn vị thành viên

Báo cáo hợp nhất của FLC cho thấy trong quý 3, doanh nghiệp chỉ đạt hơn 430 tỷ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, với giá vốn là hơn 525 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn khiến FLC lỗ gộp hơn 96 tỷ đồng.

Giải trình về vấn đề này, FLC cho biết, doanh thu và giá vốn hàng bán kỳ này giảm tương ứng 60 - 70% so với cùng kỳ năm trước do tác động của hàng loạt yếu tố, bao gồm ảnh hưởng từ tình hình chung của thị trường kinh doanh bất động sản; sự thay đổi trong chính sách tín dụng dành cho khách hàng đầu tư; cũng như việc doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc bộ máy và các mảng kinh doanh cốt lõi.

Cũng trong kỳ này, FLC tiếp tục ghi nhận khoản lỗ hơn 317 tỷ đồng từ việc đầu tư vào các đơn vị liên doanh, liên kết chủ yếu trong mảng hàng không và dịch vụ khách sạn. Đây là hai mảng kinh doanh đang trên đà phục hồi tích cực, tuy nhiên nhiều diễn biến bất lợi mang tính khách quan của thị trường (như giá nhiên liệu tăng cao, thị trường quốc tế phục hồi chậm...) khiến lợi nhuận của hai lĩnh vực này chưa thực sự đạt như kỳ vọng.

Do đó, cũng tương tự như quý 2, FLC vẫn phải trích lập dự phòng đầu tư cho các đơn vị liên doanh liên kết, khiến chi phí tài chính công ty mẹ quý 3 lên tới hơn 512 tỷ đồng, tăng 259% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vay nợ tài chính của FLC tiếp tục giảm trong quý 3
Hết quý 3, FLC ghi nhận quy mô tổng tài sản là 36.216 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất của FLC trong quý 3 cũng cho thấy chi phí tài chính tăng 58%, ngược lại, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 93% do cơ cấu lại các khoản vay trong kỳ. Mặc dù chi phí bán hàng giảm mạnh đến 71% so với cùng kỳ, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đến 147%, nguyên nhân là doanh nghiệp phải tăng trích lập dự phòng cho các khoản phải thu quá hạn.

Như vậy, sau khi hợp nhất kết quả kinh doanh trên toàn hệ thống, việc kinh doanh dưới giá vốn cùng khoản lỗ từ các đơn vị liên kết và sự gia tăng trong chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đã khiến lợi nhuận thuần của FLC âm hơn 775 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế đảo chiều từ lãi kỳ trước sang lỗ 785 tỷ đồng kỳ này và lỗ luỹ kế đến 30/9/2022 là hơn 1.891 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính tiếp tục giảm

Kết thúc quý 3, tiền và các khoản tương đương tiền của FLC đạt hơn 249 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với 1/1/2022. Hoạt động thi công và triển khai dự án vẫn được xúc tiến với việc phải trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 43%, chi phí xây dựng cơ bản tăng 20% so với đầu năm. Đây là các khoản mục cho thấy doanh nghiệp đang gia tăng chi phí thi công, cũng như các khoản ứng trước cho việc thi công các dự án.

Đáng lưu ý, cơ cấu vay và nợ thuê tài chính của FLC biến đổi mạnh, với vay và nợ thuê tài chính dài hạn và ngắn hạn đến cuối tháng 9/2022 là 5.015 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn tăng 1.158 tỷ đồng, tương ứng 57% so với đầu năm; ngược lại vay dài hạn lại giảm 2.347 tỷ đồng, tương ứng 56%. Việc cơ cấu nợ vay hiệu quả giúp các khoản vay và nợ thuê tài chính của FLC giảm mạnh trên 1.188 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, giảm hơn 110 tỷ đồng so với cuối quý 2, giúp giảm gánh nặng lãi vay cho doanh nghiệp.

Kết thúc quý 3/2022, FLC ghi nhận quy mô tổng tài sản là 36.216 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 19.390 tỷ đồng (tương ứng 53,5% tổng tài sản), tài sản dài hạn là 16.825 tỷ (tương ứng 46,5%).