Việt Nam có 5 loại hàng hóa xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Nhã Lam - 09:25, 29/09/2019

TheLEADERKim ngạch xuất khẩu 5 mặt hàng này chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, cán cân thương mại 9 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 5,9 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 6,5 tỷ USD). Riêng tháng 9 ước xuất siêu 0,5 tỷ USD.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,3 tỷ USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 194,3 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018, với khu vực trong nước đóng góp 31% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đóng góp 29%.

Đáng chú ý, tốc độ giá trị tăng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng nhanh hơn và tỷ trọng cũng đang có xu hướng tăng lên.

5 mặt hàng xuất khẩu cán mốc 10 tỷ USD trong 3 quý đầu 2019

Từ đầu năm đến nay, 26 mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 59%).

Tuy nhiên, tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó: Điện thoại và linh kiện chiếm 96,6%; điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 90,1%; giày dép chiếm 76,3%; hàng dệt may chiếm 59%.

Kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng trong nhóm hàng nông sản, lâm, thủy sản tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước, một phần do giá xuất khẩu bình quân giảm.

Riêng tháng 9, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 23 tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước.

5 mặt hàng xuất khẩu cán mốc 10 tỷ USD trong 3 quý đầu 2019 1

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 188,4 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018, với khu vực kinh tế trong nước chiếm 42% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 58%.

Riêng kim ngạch nhập khẩu tháng 9 ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước.

5 mặt hàng xuất khẩu cán mốc 10 tỷ USD trong 3 quý đầu 2019 2

Xét theo quy mô thị trường, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thị trường EU giảm nhẹ 0,7%; Trung Quốc giảm 3,8%; ASEAN tăng 4,7%; Hàn Quốc tăng 8%.

Ở phía ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường Hàn Quốc tăng nhẹ 1%; ASEAN tăng 3,8%; Nhật Bản tăng 1,8%; EU tăng 10,3%; Hoa Kỳ tăng 12,6%.