Vinamilk gửi ngân hàng 11 nghìn tỷ đồng

Minh An - 12:34, 30/07/2017

TheLEADERLợi nhuận sau thuế hơn 5.800 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm giúp Vinamilk có lượng tiền lớn gửi ngân hàng.

Vinamilk gửi ngân hàng 11 nghìn tỷ đồng

Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) công bố đạt 13.386 tỷ đồng doanh thu trong quý II vừa qua, đưa tổng doanh thu từ đầu năm 2017 lên mức 25.461 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái doanh thu của Vinamilk tăng 11%.

Thị trường xuất khẩu đóng góp 15% tổng doanh thu của Vinamilk (3.879 tỷ đồng) trong nửa đầu năm nay. Tỷ trọng này đã giảm sau khi đạt mức 19% trong cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 5.851 tỷ đồng, tăng 17,3% so với nửa đầu năm ngoái. Như vậy, Vinamilk đã hoàn thành khoảng 60% kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Tổng tài sản công ty tăng lên gần 32 nghìn tỷ đồng, trong đó gần 12 nghìn tỷ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Sắp tới công ty này sẽ chi gần 3000 tỷ đồng để trả cổ tức cho các cổ đông.

Liên quan đến khoản đầu tư 442 tỷ đồng vào ngân hàng Bảo Việt, báo cáo của Vinamilk cho biết, đến hết quý II, giao dịch chuyển nhượng vẫn chưa hoàn thành dù được ký kết từ năm 2015. Hiện tại, công ty vẫn ghi nhận khoản đầu tư vào ngân hàng Bảo Việt trong mục đầu tư ngắn hạn và một khoản nợ phải trả tương ứng.