Analytic
Hotline: 08887 08817

Bộ Công thương điều tra vụ mì Hảo Hảo, miến Good chứa chất cấm

Bộ Công thương đang khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo về sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good của Acecook.

VIB cấp vốn cho Uniben trong cuộc chiến mì ăn liền với Masan, Acecook

Nhờ nguồn vốn vay từ VIB và vốn cổ đông, Uniben đã đầu tư lớn vào nhà máy và đẩy mạnh marketing để chiếm lĩnh thị phần mì ăn liền tại khu vực nông thôn.