Analytic
Hotline: 08887 08817

Ứng dụng công nghệ đột phá vào quản trị dữ liệu đất đai tại TP. Hồ Chí Minh

Thay vì đến trụ sở UBND, giờ đây người dân TP. Hồ Chí Minh có thể tiếp cận bản đồ quy hoạch đất đai một số quận ở bất kỳ nơi đâu bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh.