Analytic
Hotline: 08887 08817

Bình Thuận rà soát các dự án sau 3 năm chưa thực hiện

UBND tỉnh Bình Thuận đã kết luận về danh mục dự án sau 3 năm chưa thực hiện; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021.

59 dự án tại Bình Thuận thấp thỏm chờ nghị định

Tỉnh Bình Thuận đang gấp rút rà soát 59 dự án nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia để xem xét, kiến nghị cơ quan bộ chấp thuận.

Bình Thuận quyết định hủy bỏ 129 dự án

Quyết định được UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra sau khi xem xét kết quả rà soát danh mục các dự án sau 3 năm chưa thực hiện.