Analytic
Hotline: 08887 08817

Những xu hướng mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đang dần ảnh hưởng và cạnh tranh trực tiếp với mô hình khách sạn truyền thống, đặc biệt là về đối tượng khách giới trẻ, khám phá.

Đánh thuế căn nhà thứ hai không thể chống đầu cơ bất động sản

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, việc đánh thuế căn nhà thứ hai không thể chống đầu cơ trên thị trường bất động sản vì những người mua để đầu tư thường mua xong rồi bán luôn không giữ lại lâu dài.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ việc đánh thuế nhà căn thứ hai

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ thông tin phản ánh về đề xuất đánh thuế nhà căn thứ hai trở lên.