Analytic
Hotline: 08887 08817

Tránh thất bại trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số phải bắt đầu từ tư duy của người lãnh đạo nhưng nếu không thúc đẩy được đội ngũ sẵn sàng tham gia hành trình này, doanh nghiệp có khả năng cao đối mặt với thất bại.