Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp phải bắt đầu từ đâu?

Ở Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp chưa bắt đầu chuyển đổi số còn khá lớn, gấp 1,5 lần so với thế giới. Vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp là không biết bắt đầu chuyển đổi số từ đâu, chưa tìm được mô hình phù hợp, chưa tìm được đối tác đồng hành.

Ngân hàng Việt Nam trong cuộc chơi chuyển đổi số

Tiềm năng phát triển ngân hàng số tại Việt Nam là rất lớn với tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đạt 53% trên tổng dân số, đứng vị trí thứ 16 trong top 20 quốc gia có số người sử dụng Internet nhiều nhất tại châu Á.