Analytic
Hotline: 08887 08817

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các tỉnh, thành phố không được để "tuột tay" mục tiêu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và đầu tư khẩn trương hoàn thiện và trình ban hành Nghị quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước "lệch pha" về số liệu giải ngân vốn đầu tư công

Thông tin về số liệu giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã có sự lệch nhau rất lớn.