Analytic
Hotline: 08887 08817

Giải mã ADN của một "công ty global"

Vươn ra các thị trường toàn cầu là điều mà rất nhiều doanh nghiệp tham vọng và tuyên bố sẽ thực hiện nhưng nếu thiếu 3 thành tố cơ bản trong bộ gen của doanh nghiệp, ‘đi global’ sẽ mãi là giấc mơ.