Analytic
Hotline: 08887 08817

Khốc liệt cuộc chiến giành giật phi công

Một số ý kiến cho rằng, phi công cần có cách ứng xử giống với ngôi sao bóng đá. Nếu muốn có được ngôi sao, một quá trình thoả thuận và đền bù cần được xem là điều bắt buộc.