Analytic
Hotline: 08887 08817

Lương Xuân Trường gọi vốn mở rộng trung tâm phục hồi chấn thương thể thao

Bắt đầu khởi động dự án vào tháng 5/2020, khẩu hiệu của Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC) là "phụng sự thể thao Việt Nam", không chỉ hướng tới những người chơi thể thao chuyên nghiệp mà còn cả những người chơi thể thao phong trào và những người có bệnh lý về cơ, xương, khớp.