Analytic
Hotline: 08887 08817

Sức hút từ khu kinh tế ven biển Quảng Yên

Tỉnh Quảng Ninh xác định trong giai đoạn 2020-2025 sẽ xây dựng khu kinh tế ven biển Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới tuyến phía Tây và của tỉnh, trở thành đô thị - công nghiệp - dịch vụ - cảng biển thông minh và hiện đại.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

Từ tháng 11/2020, hàng loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực, nổi bật là việc thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, các chính sách liên quan đến giáo dục và chính sách dành cho công chức, viên chức.