Analytic
Hotline: 08887 08817

Thêm chế tài với nhà đầu tư không làm đúng cam kết

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, dự án Luật Đầu tư sửa đổi cần bổ sung chế tài với nhà đầu tư không thực hiện cam kết.