Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup Việt làm áo chống virus SARS-CoV-2

Chiếc áo khoác của Coolmate có khả năng loại bỏ virus Sars-CoV-2 trong vòng 30 phút, cũng như tiêu diệt tới 15 loại virus, vi khuẩn khác nhau...