Analytic
Hotline: 08887 08817

Đế chế xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương vượt 1 tỷ USD doanh thu

SOL E&C cùng các công ty Newtecons, Ricons, BM Windows, Boho Décor, DB tạo nên doanh thu hơn 1 tỷ đô cho hệ sinh thái các doanh nghiệp xây dựng của cựu chủ tịch Coteccons Nguyễn Bá Dương.

Liên danh Hoa Lư nhận phản hồi về khiếu nại đấu thầu sân bay Long Thành

Chủ đầu tư yêu cầu liên danh Hoa Lư tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu.