Analytic
Hotline: 08887 08817

Văn hoá doanh nghiệp: Mới chỉ đóng khung treo tường

Nhiều doanh nghiệp tưởng chừng có “văn hoá” với rất nhiều câu khẩu hiệu thể hiện các giá trị cốt lõi nhưng lại chỉ để trưng bày.