Analytic
Hotline: 08887 08817

Quảng Ninh dồn lực cho các dự án trọng điểm ở Quảng Yên

Hiện nay, trong tổng số 11 khu công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên có đến 5 khu công nghiệp gồm Đông Mai, Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong, Bạch Đằng.