Analytic
Hotline: 08887 08817

Hawee Leaders Forum 2021: Lãnh đạo tạo đột phá

Với chủ đề “Lãnh đạo tạo đột phá - Ứng biến để vươn mình”, diễn đàn lần này tiếp tục hành trình khai mở sức mạnh nội tại người lãnh đạo để vững vàng trước thách thức Covid năm vừa qua, chuyển mình, phát huy tối đa tiềm lực phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ mới.

‘Ván cờ’ nhân lực thời khủng hoảng (Phần 3): Tái thiết kế tổ chức – Nước cờ khai cuộc thực chiến

Trong khoảng vài năm trở lại đây, chúng ta nghe nhiều đến việc ứng dụng mô hình quản trị Agile (mô hình quản trị linh hoạt). Trên thực tế, không chỉ phổ biến ở các nước phát triển trên thế giới, mô hình quản trị này đã được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng rất thành công.

'Ván cờ' nhân lực thời khủng hoảng (Phần 2): Tái thiết kế tổ chức – Nước cờ khai mở

Trong tình hình biến động, bất định, phức tạp, mơ hồ (VUCA) của nền kinh tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã và đang thực hiện những “cuộc cách mạng” nhằm tối ưu hóa việc tổ chức, sản xuất kinh doanh. Trong đó, tái thiết kế tổ chức là một trong những phương thức hiệu quả, mang tính chiến lược, giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, tối đa sức mạnh trong bối cảnh không ngừng biến động.