Analytic
Hotline: 08887 08817

Ascend Vietnam Ventures huy động thành công 50 triệu USD

Trong 9 tháng vừa qua, Ascend Vietnam Ventures đã rót vốn vào 10 startup Việt và dự tính tới cuối năm 2023 sẽ đầu tư cho 25 startup ở giai đoạn hạt giống, với mức đầu tư lên tới 2 triệu USD và 5 triệu USD ở các vòng gọi vốn tiếp theo.

Ascend Vietnam Ventures sẽ tiếp tục rót vốn cho 25 startup

Tại Ascend Vietnam Ventures, các nhà sáng lập tìm kiếm và đầu tư vào thế hệ các startup Việt tiếp theo với tham vọng vươn ra thị trường toàn cầu.