Analytic
Hotline: 08887 08817

Bộ phận quản lý vận hành chung cư bị 'bỏ quên' giữa đại dịch Covid-19

Trong khi hoạt động của các ban quản lý khu công nghiệp luôn rất được quan tâm thì ban quản lý chung cư - đối tượng làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, mật độ dân cư đông lại đang bị "bỏ quên" giữa đại dịch Covid-19.