Analytic
Hotline: 08887 08817

Công ty Capitaland Tower lỗ gần 2.700 tỷ đồng

Dù phát hành hơn 12.200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 1%/năm, nhưng năm ngoái, Capitaland Tower báo lỗ gần 2.700 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu doanh nghiệp âm 761 tỷ đồng.