Bình Định dẫn đầu về mức tăng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống

Vinh Anh - 09:05, 31/08/2017

TheLEADERTổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2017 tăng 0,3% so với tháng 7/2017. Trong đó, Bình Định có mức tăng doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống dẫn đầu với 20,2%.

Bình Định dẫn đầu về mức tăng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 8 ước tính đạt 330 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng 7 và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.580,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,9% (cao hơn mức tăng 8,5% của cùng kỳ năm 2016).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm nay ước tính đạt 1.935,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75% tổng mức và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.


Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng ước tính đạt 318 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn mức tăng 8,9% của cùng kỳ năm 2016).

Một số địa phương có doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng khá

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng khá do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước 8 tháng năm nay tăng mạnh và hoạt động ăn uống ngoài gia đình không còn bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung năm 2016.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng ước tính đạt 23,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.


Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm nay ước tính đạt 303,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Thanh Hóa tăng 18,6%; Lâm Đồng tăng 16,3%; Quảng Ngãi tăng 15,7%; Tuyên Quang tăng 14,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,5%; Hà Nội tăng 5,7%.